Ergatis Expertise Calculator

Met de Ergatis Expertise Calculator berekent u eenvoudig wat het rendement en de terugverdientijd is van een investering in expertiseonderzoek. In de calculator is een voorbeeldberekening zichtbaar van een representatieve casus uit onze praktijk. Deze kunt u overschrijven met de gegevens van uw eigen casus.

Schuif het blauwe balkje naar rechts om het formulier te verzenden
(Ter voorkoming van spam)

Disclaimer: Deze calculatie geeft een indicatie van het verwachte rendement van een investering in expertiseonderzoek door Ergatis. De calculatie beperkt zich tot de eerste twee ziektejaren en houdt geen rekening met een mogelijke extra kostenbesparing door het voorkomen van een loonsanctie en met eventuele aanvullende (vaste) kosten voor begeleiding, behandeling en re-integratie. Op deze calculatie is geen accountantscontrole toegepast. Aan deze calculatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze calculatie staat los van het feit dat soms niet alleen op financiële gronden maar ook vanwege wettelijke verplichtingen (WVP) besloten kan worden om onderzoek bij Ergatis in te zetten.

Hulp bij aanvragen offerte?

Bel met één van onze medewerkers op
024 - 845 78 60 (optie 2)